Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

30 kwietnia, 2020 0 przez Doradca Filmowy

Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w sytuacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym całkowicie program obejmie lata 2020-22, i jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w tej sytuacji zaopiniuje Komisja Wspólna Rodzaju i Samorządu Terytorialnego na najszybszym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla niemowląt i młodzieży niepełnosprawnej w pozostałych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie potrafiła zyskać młodzież z niepełnosprawnościami, ucząca się w naukach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia ogólne i stałe).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, czy po jakiś 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze sposobów rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w sytuacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki planuje uchwalić Radę Ministrów, nie jest oryginalny. W latach byłych był on już robiony na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w sytuacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki planuje uchwalić Radę Ministrów, nie jest oryginalny. W latach byłych był on już robiony na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz chociaż w układu spośród ostatnim, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie zamieni się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych prawych do zdobycia uwadze są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło opinię o zmian formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w znaczeniu.

Nie zamieniły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rodzaju i Samorządu Terytorialnego nie miał co do niego godniejszych uwag i dobrze go zaopiniował.

– Na stanie konsultacji mieliśmy drobne pytania i pretensje do zaproponowanych rozwiązań, a po ich czymś na nowym oddziale w trybie obiegowym wydaliśmy pozytywną opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Znaczy to, że na założonym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie przyjęty.

Program istotny, ale bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników także do uprawiania ogólnego, kiedy i wyrabiania w urzędach, w obecnym przepisów do uprawiania specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. wiedzy i nauczenia, a jeszcze materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla studentów niepełnosprawnych, należących do grup ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Zgodnie spośród nim dofinansowanie ma mieć:

– do 225 zł – dla studentów z niepełnosprawnością trudną w tytule małym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należących do nauki specjalnej przysposabiającej do rzeczy;

– do 390 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w niniejszym z afazją, z autyzmem,
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego rodzaju, należących do grup branżowych Plus i II stopnia;

– do 445 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w niniejszym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego rodzaju, należących do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a jeszcze klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn